Książka przychodów i rozchodów

Oferta dla firm z KPiR

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to jedna z najczęściej wybieranych przez firmy form rozliczenia, która służy do ujmowania operacji przedsiębiorstw w formie uproszczonej. Biuro rachunkowe Policz, w ramach obsługi podmiotów działających w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, wykonuje między innymi następujące czynności:

  • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie niezbędnych ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT, VAT-UE
  • miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-37)
  • sporządzanie sprawozdań GUS
  • rozliczanie pozostałych podatków wymaganych przepisami (deklaracja środowiskowa, IFT)
Copyright © 2017 Policz.com.pl | Wykonanie Signiroad