Obsługa kadrowo-płacowa

Oferta dla zatrudniających pracowników

Obsługa kadrowo-płacowa jest ważnym elementem w procesie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie kiedy zaczynamy zatrudniać pracowników zarówno w ramach umów cywilnoprawnych jak także umów o pracę. Biuro rachunkowe Policz, w ramach usługi kadrowo-płacowej, wykonuje między innymi następujące czynności:

  • wyliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac, rozrachunków do umowy zlecenia/dzieło
  • wyliczanie urlopów i ekwiwalentów
  • rozliczanie podatków od pracowników (PIT-4, PIT-8)
  • sporządzanie i wysyłanie rozliczeń ZUS
  • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, aneksów i świadectw pracy
  • pomoc w tworzeniu regulaminów wynagradzania, informacji o warunkach zatrudnienia oraz pozostałych regulaminów niezbędnych w działalności firmy
  • sporządzanie deklaracji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B, PIT-4
Copyright © 2017 Policz.com.pl | Wykonanie Signiroad