Ryczałt ewidencjonowany

Oferta dla tzw. ryczałtowców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Biuro rachunkowe Policz, w ramach usługi ryczałtu ewidencjonowanego, wykonuje między innymi następujące czynności:

  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie niezbędnych ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT, VAT-UE
  • rozliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek PPE
  • sporządzanie  i wysyłanie rocznych rozliczeń PIT-28
  • rozliczanie pozostałych podatków wymaganych przepisami (deklaracja środowiskowa, IFT)
Copyright © 2017 Policz.com.pl | Wykonanie Signiroad