Księgi handlowe

Oferta dla spółek prawa handlowego

Najbardziej złożona i skomplikowana forma księgowości tzw. pełna księgowość albo księgi rachunkowe, która obowiązuje podmioty przede wszystkim będące spółkami prawa handlowego. Biuro rachunkowe Policz, w ramach usługi rozliczeń spółek prawa handlowego, wykonuje między innymi następujące czynności:

 • składanie formularzy do KRS
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT, VAT-UE
 • miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, CIT)
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • rozliczanie pozostałych podatków wymaganych przepisami (deklaracja środowiskowa, IFT)
Copyright © 2017 Policz.com.pl | Wykonanie Signiroad